Pogoji nagradnih iger

Pogoji uporabe spletnega mesta Evitel.si / Varovanje osebnih podatkov

A Pravno obvestilo

Dobrodošli na spletnem mestu podjetja Evitel d.o.o.; Ob Poleni 35, 2230 Lenart v Slovenskih goricah (v nadaljevanju EVITEL). Spletno mesto je bilo postavljeno z namenom obveščanja uporabnikov o dejavnostih in storitvah Evitel.

Z uporabo tega spletnega mesta potrjujete, da ste prebrali pogoje uporabe, da jih razumete, se z njimi strinjate in jih v celoti sprejemate. Zato vam priporočamo, da vsebino v nadaljevanju skrbno preberete.

B Splošna določila

 1. Pogoji se urejajo in razlagajo v skladu z zakoni Republike Slovenije (Evropa), ne glede na načela kolizije zakonov. Stranke se nepreklicno in brezpogojno podvržejo izključno pristojnosti sodišč Republike Slovenije v Mariboru v zvezi s katerim koli sporom ali zahtevkom, ki izhaja iz ali v zvezi s Pogoji. Konvencija Združenih narodov o pogodbah za mednarodno prodajo blaga ne velja za te pogoje storitve in je izrecno izključena.
 2. Zavedate se in se strinjate da lahko EVITEL, spremeni Pogoje kadarkoli, tako da objavi spremembe Pogojev na www.evitel.si. oziroma jih prejmete tudi po elektronski pošti. Spremembe stopijo v veljavo z dnevom, ko je sprememba bila objavljena na spletni strani oziroma poslana po eletronski pošti. Vaša nadaljna uporaba Storitev pomeni, da se z spremenjenimi Pogoji strinjate in jih sprejemate. V kolikor ne sprejemate sprememb Pogojev, prenehajte z uporabo Storitev v skladu s pogoji prekinitve.
 3. Storitve ne smete uporabljati za kakršne koli nezakonite namene. Pri uporabi Storitev ne smete kršiti zakonov v vaši pristojnosti, zakoni, ki veljajo za vas v pristojnosti vašega kupca in zakone Republike Slovenije. Pri uporabi Storitev boste upoštevali vse veljavne zakone, pravila in predpise.
 4. Strinjate se, da ne boste reproducirali, kopirali, kopirali, prodali, preprodali ali izkoriščali katerega koli dela storitve, uporabe storitve ali dostopa do storitve brez izrecnega pisnega dovoljenja EVITEL.
 5. Vprašanja, ki se nanašajo na Pogoje lahko pošljete na email naslov info@evitel.si
 6. Strinjate se in potrjujete da Pogoji zasebnosti urejajo vašo uporabo Storitev, vključno z informacijami, ki jih posredujete in shranite v EVITEL.

C Vsebina

 1. Vse vsebine, ki se nahajajo na spletni strani so informativnega značaja in so namenjene predvsem informiranju.
 2. Zaposleni EVITEL so avtorji vsebine (člankov) EVITEL na spletni strani EVITEL.
 3. Avtorji izražajo izključno svoje lastno mnenje in stališča, ki niso povezana z uradnim stališčem EVITEL storitve.
 4. EVITEL si prizadeva z vso dolžno skrbnostjo zagotavljati, da so vsebine, objavljene na spletnem mestu, brez napak.
 5. EVITEL (z izjemo tipkarskih napak) jamči za resničnost objavljenih informacij.
 6. EVITEL ne sprejema odgovornosti za morebitne neskladnosti med natisnjenimi različicami dokumentov in njihovo elektronsko različico, ki je objavljena na spletnem mestu. V primeru neskladnosti prevlada pisna različica.
 7. EVITEL ne prevzema odgovornosti za informacije, objavljene na spletnih mestih tretjih oseb, prav tako morajo biti vse pritožbe, poizvedbe ali zahtevki v zvezi s takšno vsebino naslovljene neposredno na te posameznike oziroma družbe (odgovornost za informacije, ki se objavljajo na takšnih spletnih mestih, nosijo izključno tisti, ki jih distribuirajo).

D Cene izdelkov

Vse cene na tej spletni strani so del prodajne ponudbe našega poslovnega partnerja Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15 1000 Ljubljana  (v nadaljevanju TELEKOM). Cene so v EUR in vsebujejo DDV. Cene se ažurirajo vestno, vseeno pa EVITEL ne sprejema odgovornosti za morebitne neskladnosti med cenami na spletni strani www.evitel.si in cenami TELEKOMA njihovimi natisnjenimi različicami dokumentov in njihovo elektronsko različico, ki je objavljena na spletnem mestu. V primeru neskladnosti prevlada različica TELEKOMA oziroma ponudba, ki je vedno na voljo uporabnikom v poslovalnicah EVITEL. EVITEL ne prodaja izdelke v spletni trgovini ampak samo v fizičnih poslovalnicah EVITEL.

E Storitev spletne strani in funkcije:

Spletna rezervacija termina

Spletna rezervacija omogoča uporabnikom spletnega mesta rezervacijo obiska v eni izmed poslovalnic EVITEL.

 1. Rezervacijo lahko uporabnik naredi samo v primeru, da postane član spletnega mesta EVITEL tako, da odpre uporabniški račun EVITEL:
  1. Storitve lahko uporabljate izključno, če ste polnoletna oseba v državi v kateri prebivate ali iz katere uporabljate te Storitve.
  2. Za uporabo Storitev se morate registrirati v uporabniški račun EVITEL (v.nd. Račun),
  3. Posredovati morate polno legalno ime, priimek, trenutni naslov prebivališča, telefonsko številko, veljaven email naslov, informacije o podjetju in vse druge podatke ki so potrebne za uspešno registracijo. EVITEL lahko zavrne katerokoli prošnjo za registracijo Računa iz kateregakoli razloga ali zapre že obstoječ Račun po lastni presoji.
  4. Strinjate se, da EVITEL uporablja email naslov kot primarno metodo za komunikacijo.
  5. Sami ste odgovorni, da geslo Računa skrbno varujete. EVITEL ne more in ne bo odgovorno za škodo, ki nastane zaradi izgube gesla.
  6. Vaš Račun bomo nemudoma in izključno po lastni presoji zaprli v kolikor boste kršili ali zlorabili kateri koli člen Pogojev, ter novih določil, ki pridejo z novimi funkcijami Storitev.  
 2. EVITEL ne zagotavlja uporabnikom, ki so rezervirali termin, da bodo deležni storitve ob točni uri rezervacije.
 3. EVITEL lahko in bo (ni pa izključno) stopil v stik z uporabnikom, ki rezervira termin na različne načine (klic, elektronsko sporočilo, sms) preko podatkov, ki jih posreduje uporabnik ob spletni rezervaciji.
 4. Splošni pogoji spletne rezervacije so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1). EVITEL se obvezuje da bo omenjene podatke uporabilo izključno za namene trženja, prodaje in obveščanja o ugodnostih.

Komentarji uporabnikov

V večini člankov je omogočena tudi možnost komentiranja. Uporabniki, ki se odločijo za komentiranje, v svojih komentarjih izražajo svoja mnenja in poglede. Stališča komentatorjev niso povezana z uradnim stališčem EVITEL storitve ali avtorjem članka.

Komentiranje člankov na EVITEL ni pravica, pač pa možnost, ki jo omogoča EVITEL. Uporabnikom je v okviru objave uporabniških vsebin in komentarjev zagotovljena svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja.

Komentarji tehnično delujejo pod okriljem podjetja Facebook Inc. Menlo Park, California, ZDA, zato mora biti avtor komentarja EVITEL, uporabnik Facebook spletne strani in sprejeti tudi pogoje spletnega mesta www.facebook.si.  Več o tem v točki Storitve naših Partnerjev – tretje stranke.

Uporabniki, ki želijo objaviti svoje mnenje in poglede v obliki komentarja, se zavezujejo, da:

 1. se v komentarjih držijo teme samega članka, o katerem teče pogovor;
 2. v kolikor se uporabnik in komentator s člankom ne strinjata, ga lahko komentirata, vendar argumentirano in brez žaljenja, osebnega napada, groženj in blatenja souporabnikov;
 3. se bodo držali e-bontona, da ne bodo uporabljali velikih črk, saj pomenijo kričanje, ne bodo uporabljali okrepljenih črk za celoten prispevek, saj so te namenjene poudarjanju zgolj določenega dela besedil;
 4. ne bodo objavljali sporočil z diskriminatorno, zlonamerno, žaljivo, nespodobno, vulgarno, obrekljivo, sovražno, grozečo, obsceno ali katerokoli vsebino, ki lahko prizadene druge uporabnike EVITEL. Prav tako je prepovedano žaljenje oz. blatenje sogovornikov, komentatorjev oz. avtorjev in drugih oseb;
 5. ne bodo objavljali reklam, ponavljali praznih ali identičnih sporočil ter izvajali kakršnihkoli drugih dejavnosti, ki so v nasprotju z zakoni in Ustavo Republike Slovenije. Prav tako so prepovedane vse oblike sovražnega govora, pozivanje k nasilju, razširjanju in izražanju rasne, narodnostne, verske ali spolne nestrpnosti;
 6. ne bodo uporabljali simbolov, znakov, ki simbolizirajo totalitaristične režime, žalijo ali kako drugače vznemirjajo ljudi;
 7. ne bodo objavljali osebnih podatkov drugih uporabnikov ali neuporabnikov EVITEL, prav tako ne bodo v objavo posredovali vsebin, v katerih bodo tretje osebe, ki ne bodo soglašale z javno objavo teh vsebin, ali posredovali vsebin, ki bodo vsebovale kakršnekoli druge podrobnosti, zaradi katerih ali na podlagi katerih bi bile lahko prizadete katerekoli pravice tretjih oseb, niti ne bodo vsebin posredovali na način, ki bi lahko povzročil kakršnokoli škodo ali bi bil v nasprotju z veljavno zakonodajo in predpisi;
 8. bodo v skladu z Zakonom o javni rabi slovenščine (ZJRS) komentirali v slovenskem jeziku, v nasprotnem primeru si EVITEL pridružuje pravico tovrstne komentarje strojno prevesti, moderirati ali izbrisati;
 9. bodo prevzeli odgovornost za svoje objavljene ali posredovane vsebine, in sicer tako za njihovo kakovost kot tudi vsebino;
 10. so nosilci vseh avtorskih in sorodnih pravic ali drugih pravic v zvezi s posredovanimi vsebinami;
 11. ne bodo zahtevali nikakršnih povračil v zvezi z objavo posredovanih vsebin;
 12. bodo v celoti prevzeli odgovornost za škodo, ki bi jo lahko povzročili lastniku storitve ali tretjim osebam s posredovanjem vsebin in uporabo storitve.

EVITEL si pridržuje pravico do pregledovanja, popravljanja in moderiranja komentarjev. EVITEL ima pravico brez pojasnila odstraniti, premakniti ali zapreti katerokoli temo oz. komentar članka, ko se mu zdi to potrebno. Prav tako si EVITEL brez pojasnila pridržuje pravico, da lahko kadarkoli trajno ali začasno, delno ali popolno prepreči dostop do storitve oz. do sodelovanja pri vnosu komentarjev.

Vsebine uporabnikov so vsa dela (vzdevki, komentarji, fotografije), ki jih uporabnik na kakršenkoli način posreduje prek katerekoli funkcionalnosti storitve.

EVITEL ne preverja verodostojnost vnesenih podatkov. Za objave odgovarjajo izključno njihovi avtorji.

S posredovanjem vsebin na EVITEL uporabnik izrecno dovoli javno objavo te vsebine (dela) v okviru storitve, in sicer na način in pod temi pogoji in v skladu z navodili za uporabo storitve, pri čemer s posredovanjem vsebin brezplačno, neizključno in do preklica na lastnika storitve prenese materialne avtorske pravice, in sicer:

 1. vse pravice uporabe dela v telesni obliki, zlasti pravico reproduciranja;
 2. vse pravice uporabe dela v netelesni obliki (objava v javnosti), zlasti pravico javnega izvajanja, pravico javnega prenašanja, pravico javnega predvajanja s fonogrami in videoigrami, pravico javnega prikazovanja, pravico radiodifuznega oddajanja, pravico radiodifuzne retransmisije, pravico sekundarnega radiodifuznega oddajanja in pravico dajanja na voljo javnosti;
 3. vse pravice uporabe dela v spremenjeni obliki, kar obsega zlasti pravico predelave in pravico avdiovizualne priredbe;
 4. vse pravice uporabe primerkov avtorskega dela, to je pravico distribuiranja in pravico dajanja v najem; vse to za namen objavljanja vsebin v sklopu storitve.

Uporabnik ne bo zahteval nikakršnih povračil v zvezi z objavo posredovanih vsebin. Uporabnik, ki bo vsebine objavil ali jih posredoval v objavo, je v celoti odgovoren za objavljene ali posredovane vsebine, in sicer tako za njihovo vsebino kot kakovost.

Uporabnik, ki bo posredoval vsebine oziroma bo za to uporabljal storitve EVITEL, je v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi jo lahko povzročil lastniku storitve ali tretjim osebam s posredovanjem vsebin in uporabo storitev.

EVITEL v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za objavljene vsebine v okviru storitve. Uporabnik izrecno zagotavlja, da bo storitev uporabljal zgolj in samo na način, ki ne bo kršil pravic (tako avtorskih kot osebnostnih in drugih pravic) tretjih oseb ali lastnika storitve, da bo storitev uporabljal v skladu z veljavnimi predpisi in je ne bo uporabljal na ali za nedovoljen način ali namen.

Uporabnik v nobenem primeru ne bo v objavo posredoval vsebin, v ali na katerih bodo tretje osebe, ki ne bodo soglašale z javno objavo teh vsebin, prav tako pa ne bo posredoval vsebin, ki bodo vsebovale kakršnekoli druge podrobnosti, zaradi katerih ali na podlagi katerih bi bile lahko prizadete katerekoli pravice tretjih oseb, niti ne bo vsebin posredoval na način, ki bi lahko povzročil kakršnokoli škodo ali bi bil v nasprotju z veljavno zakonodajo in predpisi.

Uporabnik tudi izrecno zagotavlja, da je nosilec vseh avtorskih in sorodnih pravic ali drugih pravic v zvezi s posredovanimi vsebinami. Uporabnik se izrecno zavezuje, da bo vse vsebine posredoval ob spoštovanju zakonskih določb.

F Pravice EVITEL

 1. Pridržujemo si pravico do spremembe ali prekinitve Storitev iz katerega koli razloga, brez predhodnega obvestila.
 2. Pridržujemo si pravico, da kadarkoli zavrnemo Storitev iz kakršnegakoli razloga.
 3. Pridružujemo si pravico da lahko, po lastni presoji, odstranimo Material in prekinemo ali začasno suspendiramo Račune, če po lastni presoji ugotovimo, da blago ali storitve, ki ga ponujate prek Trgovine skozi Račun, ali Materiali, ki so naloženi ali objavljeni v Trgovini, kršijo naš Pravilnik ali te Pogoje.
 4. Verbalna ali pisna zloraba katerekoli vrste (vključno z grožnjami ali maščevanjanjem) katerega koli uporabnika Računa do EVITEL, zaposlenega, člana, partnerja, predstavnika ali prodajalca bo imela za posledico takojšnje prenehanje in odpoved Računa, prav tako pa z morebitno kršitvijo zakonov, prijavo organom varovanja zakonov. 

G Storitve naših Partnerjev – hiperpovezave

 1. Strinjate se, da lahko EVITEL sodeluje in uporablja, aplikacije, vtičnike in druge storitve poslovnih partnerjev, z namenom zagotavljanja nemotene uporabe Storitev s tem pa tudi razkrije vaš Material poslovnim partnerjem.  
 2. Poleg teh Pogojev Storitev se strinjate tudi z dodatnimi pogoji, specifičnimi za storitve, ki jih ponujajo partnerji EVITEL ali druge tretje osebe.
 3. Kakršna koli uporaba storitev tretjih strank je na lastno odgovornost in diskrecijska pravica ter vaša odgovornost, da preberete pogoje in/ali pravilnike o zasebnosti, ki veljajo za takšne storitve tretjih oseb, preden jih uporabite.
 4. Ne zagotavljamo nobenih jamstev v zvezi s storitvami tretjih strank. Potrjujete, da EVITEL nima nadzora nad storitvami tretjih oseb in ni odgovoren in ne odgovarja nikomur za takšne storitve tretjih oseb. EVITEL ne zagotavlja razpoložljivosti storitev tretjih strank.
 5. Z uporabo Storitev in s strinjanjem s temi Pogoji nam dovolite da našemu patnerju za nemoteno uporabo Storitev, omogočimo dostop do vašega Materiala in izvedemo kakršne koli druge ukrepe, ki se zahtevajo za nemoteno uporabo Storitev. Vsaka izmenjava podatkov ali druga medsebojna delovanja med vami in ponudnikom tretje osebe je izključno med vami in tem ponudnikom tretjih oseb.
 6. EVITEL ni odgovoren za kakršno koli razkritje, spreminjanje ali brisanje vaših podatkov in materialov; ali za kakršne koli izgubo ali škodo, ki bi utegnile nastati zaradi dostopa tretjih oseb ali ponudnika tretje strani do vaših podatkov ali drugih materialov.
 7. EVITEL v nobenih okoliščinah ne bo odgovoren za kakršno koli neposredno, posredno, naključno, posebno, posledično, kaznovalno, izredno, vzorno ali drugo škodo, ki izhaja iz kakršnih koli storitev tretjih oseb ali vašega pogodbenega razmerja s katerim koli ponudnikom tretjih oseb. Te omejitve veljajo tudi, če je bilo EVITEL seznanjen z možnostjo takšne škode. Navedene omejitve veljajo v največji možni meri, ki jo dovoljuje veljavna zakonodaja.

Strinjate se, da ne boste zahtevali nobenih odškodninskih zahtevkov do EVITEL, podrejenih družb, podružnic, partnerjev, uradnikov, direktorjev, zastopnikov, zaposlenih in dobaviteljev, vključno z razumnimi odvetniškimi odškodninami, ki izhajajo iz vaše uporabe storitve tretje osebe ali vaš odnos s ponudnikom tretje strani.  

H Omejitev Odgovornosti

 1. Izrecno se zavedate in se strinjate, da EVITEL ne odgovarja za kakršno koli neposredno, posredno, naključno, posebno, posledično ali zgledno škodo, vključno, vendar ne omejeno na, škodo zaradi izgube dobička, dobrega imena, uporabe, podatkov ali drugih neopredmetenih izgub, ki izhajajo iz uporaba ali nezmožnost uporabe Storitev.
 2. V nobenem primeru EVITEL, prodajalci EVITEL ali naši dobavitelji ne bodo odgovorni za izgubljeni dobiček ali kakršno koli posebno, naključno ali posledično škodo, ki bi izhajala iz ali v povezavi z našo spletno stranjo, našimi Storitvami ali teh Pogojev. Strinjate se, da ne boste zahtevali nobenih odškodninskih zahtevkov od EVITEL, naših nadrejenih in podrejenih družb, podružnic, partnerjev, uradnikov, direktorjev, zastopnikov, zaposlenih in dobaviteljev, vključno z razumnimi odvetniškimi odškodninami, zaradi vaše kršitve teh Pogojev, Pravilnika uporabe in Pogojev zasebnosti, ali zaradi kršitve katerega koli zakona v kateri koli državi ali pravic tretje osebe.
 3. Storitve uporabljate na lastno odgovornost in sprejemate vsa tveganja, ki lahko izhajajo iz uporabe Storitev. Storitev je zagotovljena na podlagi “kot je” in “kot je na voljo” brez kakršnih koli pogojev in izrecne, implicitne ali zakonske garancije.
 4. EVITEL ne jamči, da bo Storitev na voljo neprekinjeno, pravočasno, varno ali brez napak.
 5. EVITEL ne jamči, da bo kakovost vseh izdelkov, Storitev,informacij ali drugih materialov, kupljenih ali pridobljenih s strani EVITEL, ustrezala vašim pričakovanjem ali da bodo popravljene morebitne napake v Storitvi.

I Uporaba piškotkov

EVITEL uporablja tehnologijo piškotkov, ki mu omogoča sledenje vaše poti po skrbnikovi spletni strani, registracijo aktivnosti uporabnikov na tej spletni strani ter ocenjevanje in izboljševanje spletne strani z namenom, da bi jo lahko naredili kar najbolj prijazno do uporabnikov. Sami lahko svoj spletni brskalnik nastavite tako, da izključite možnost dela s piškotki, ali tako, da vas opozori kadar bodo piškotki poslani.

J Avtorske pravice, industrijska lastnina in intelektualna lastnina

Oblika te spletne strani in vse njene vsebine so zaščitene s pravicami industrijske in intelektualne lastnine. Informacije, besedila, slike ali druge grafične elemente, ki jih najdete na tej spletni strani, lahko uporabite izključno za svojo osebno, nekomercialno rabo in je ne smete, ne v celoti ne delno, reproducirati, spremeniti, razpošiljati, licencirati ali izdati v obliki publikacij v kakršnekoli namene, razen za ogledovanje, brez predhodnega pisnega dovoljenja skrbnika.

Obvestilo o avtorskih pravicah, industrijski lastnini in intelektualni lastnini:

Predstavitev in vsa vsebina te strani (vključno s kodo spletne strani) je zaščitena s pravicami o industrijski in intelektualni lastnini. Informacije, besedilo, slike, kodo in grafični material, ki jih vsebuje ta stran, se lahko uporabljajo le za zasebno, nekomercialno rabo in jih ni dovoljeno reproducirati, spreminjati, prenašati, odobriti ali objaviti v celoti ali po delih za kakršenkoli namen brez prejšnjega pisnega soglasja družbe skrbnika spletnega mesta, razen za namene pregledovanja.

K Varovanje osebnih podatkov

Za uporabo nekaterih delov Evitel.si (npr. komentiranje) se je prek Facebook vtičnika potrebno prijaviti z uporabniškim imenom in geslom. S prijavo na Evitel.si se strinjate, da se vaši osebni podatki (demografski podatki – ime, priimek, spol, elektronski naslov), ki ste jih posredovali ob pridobitvi uporabniškega imena ali ob uporabi Evitel.si ali podatki, ki jih EVITEL pridobi iz drugih virov in se lahko združijo z vašimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje EVITEL, uporabijo na način in v namene, opisane v nadaljevanju teh pogojev.

EVITEL se zavezuje, da bo vaše osebne podatke, dobljene prek registracije, Evitel.si, skrbno varoval. EVITEL se v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov zavezuje, da bodo kakršni koli osebni podatki, pridobljeni preko spletne strani evitel.si, v celoti ostali v lasti EVITEL in če ni v teh Pogojih uporabe izrecno opredeljeno drugače, vaših podatkov ne bomo razkrili tretjim osebam, razen v omejenem primeru: (1) ponudniku storitev spletnega gostovanja in našim poslovnim partnerjem, ki nam pomagajo, da lahko naše storitve tudi stvarno uporabljate, ampak naše partnerje obvezujemo, da vaše podatke uporabljajo izrecno v skladu teh Pogojev uporabe: (2) če verjamemo, da je razkritje razumno potrebno da se (a) zadovolji veljavna zakonodaja, predpisi, pravni postopki ali izvršljive vladne zahteve; (b) odkriva, preprečuje ali drugače obravnava nezakonite ali domnevno nezakonite dejavnosti; ali (c) zaščiti varnost, pravice ali lastnino upravljalca, javnosti, ali katero koli drugo osebo v povezavi z združitvijo, prevzemom, stečajem, reorganizacijo posla ali drugega postopka, ki vključuje upravljalca in zahteva prenos podatkov.

EVITEL se tudi zavezuje, da bo varoval zasebnost uporabnikov evitel.si. Podatke o uporabi storitev, ki se bodo zbirali avtomatsko in ki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke, bo uporabil z namenom zagotavljanja storitve in izboljšanja uporabe storitev. Uporabniki, ki se na Evitel.si prijavijo prek Facebook računa, prevzemajo odgovornost za ustvarjen račun v celoti. V primeru, da EVITEL ugotovi, da se je uporabnik prijavil, komentiral in zlonamerno uporabljal EVITEL vsebino z lažnim Facebook profilom, si pridržuje pravico, da takega uporabnika izključi ali blokira iz EVITEL baze.

Osebni podatki, ki jih uporabnik posreduje se vključijo v zbirko podatkov EVITEL. Ti podatki se obdelujejo za potrebe obveščanja o storitvi, produktih, vzorčenje, anketiranje in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in vsebine produktov EVITEL ter segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o komercialnih (kamor spada tudi klasično banner oglaševanje) in nekomercialnih ponudbah, novostih, ugodnostih, za druge trženjske namene EVITEL ter pošiljanje dnevnega elektronskega časopisa. Podatke, ki jih bo EVITEL pridobil iz drugih virov, jih lahko združi s podatki v zbirki podatkov podjetja EVITEL.

Posredovani podatki se uporabljajo za neposredno trženje po e-pošti na navedeni e-poštni naslov pri čemer gre lahko za obveščanje o novostih ter trženje blaga in storitev, ki jih ponuja EVITEL, kot tudi blaga in storitev, ki jih ponujajo tretje osebe, pogodbeno povezane z EVITEL.

Osebni podatki se bodo zbirali, obdelovali in hranili v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

EVITEL ne prevzema odgovornosti za morebiten poskus vdora v bazo, ki bi ogrozil objavljene vsebine.

10.12.2017, Lenart

Splošni pogoji sodelovanja v nagradnih igrah na internetu

Veljajo za:

internetna družbena omrežja FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM in YOUTUBE (v nadaljevanju profil) in spletno mesto www.evitel.s i (v nadaljevanju spletna stran)

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(1) Organizator nagradne igre je EVITEL (v nadaljevanju organizator), kot soorganizator pa so lahko partnerji EVITEL.

POGOJI SODELOVANJA

2. člen

(1) V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

(2) K nagradni igri lahko pristopijo registrirani uporabniki Spletne strani, razen če besedilo razpisane nagradne igre ne predvideva drugače. Obiskovalec se na Spletni strani registrira tako, da v postopku registracije izbere uporabniško ime in geslo, svojo identiteto pa potrdi z veljavnim elektronskim naslovom. Prijava in uporaba Spletne strani je brezplačna. V primeru, ko nagradna igra poteka prek spletnega družabnega omrežja Facebook, lahko v nagradni igri sodelujejo vse osebe, ki so v okviru spletnega družabnega omrežja Facebook pridružene posameznemu Profilu, na katerem poteka nagradna igra oziroma vse osebe, ki so na tem Profilu kliknile gumb »Všeč mi je.« oziroma »Like.«, razen če besedilo razpisane nagradne igre ne predvideva drugače.

(3) Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga EVITEL ne zaračunava.

(4) Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri.

Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:

 • strošek dostopa do interneta;
 • strošek, ki nastane kot posledica nagrade (nakup telefona, dostava…);
 • strošek prenosa podatkov z interneta.

(5) V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci EVITEL ali njihovi ožji družinski člani.

(6) Vsak posameznik lahko k posamezni nagradni igri pristopi le enkrat.

POTEK NAGRADNE IGRE

3. člen

Podrobna predstavitev in potek nagradne igre je na voljo na Spletni strani in/ali Facebook Profilu.

PRAVILA NAGRADNE IGRE

4. člen

(1) Datum začetka in zaključka nagradne igre je predmet 11. Člena teh Splošnih pogojev sodelovanja v nagradnih igrah na interntu.

(2) S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na Spletni strani in/ali Facebook Profilu.

(3) V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova oziroma podatkov iz 3. odstavka 8. člena Splošnih pogojev nagradnih iger) si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

 • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
 • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na Spletni strani in/ali Facebook Profilu ali jih ni izpolnil pravočasno;
 • v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

(4) V kolikor pogoji nagradne igre pogojujejo sodelovanje v nagradni igri, s tem da udeleženec predloži skice, risbe, fotografije, video posnetke ali drugo avtorsko gradivo, udeleženec s posredovanjem gradiva organizatorju jamči, da razpolaga z vsemi materialnimi avtorskimi upravičenji na tem gradivu in jih v celoti enkrat za vselej za vse primere prenaša na organizatorja nagradne igre.

(5) S posredovanjem gradiva iz prejšnjega odstavka tega člena udeleženec podaja nepreklicno soglasje za objavo, razstavo, tiskanje, distribucijo ipd., v delu ali celoti, brez omejitev glede transformacij ali obdelave gradiva, v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja oz. soorganizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.

(6) V primeru, da je udeleženec izžreban oziroma izbran za nagrajenca, ta s prevzemom nagrade podaja nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem oz. soorganizatorjem v smislu fotografiranja nagrajenca za potrebe oglaševanja oz. objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja oz. soorganizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.

NAGRADE

5. člen

(1) Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej.

(2) Vrsta in opis nagrad sta predmet 11. Člena teh Splošnih pogojev sodelovanja v nagradnih igrah na interntu.

(3) Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

ŽREBANJE NAGRAD

6. člen

(1) Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja in/ali predstavniki so-organizatorja.

(2) Žrebanje nagrad bo potekalo na dan določen v opisu nagradne igre na Spletni strani in/ali Facebook Profilu, najkasneje pa v 14-ih dneh po zaključku nagradne igre na sedežu organizatorja (Ob Poleni 35, 2230 Lenart v Slovenskih goricah) ali so-organizatorja.

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

7. člen

(1) Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel prek zasebnega sporočila na svojem Facebook Profilu ali na svoj elektronski naslov, ki ga je posredoval ob začetku nagradne igre na Spletni strani.

(2) S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na zidu Facebook Profila in ob tem tudi označi (»tag«). V primeru, ko nagradna igra poteka le na Spletni strani, udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na tisti Spletni strani, kjer nagradna igra tudi poteka.

(3) Seznam nagrajencev bo objavljen na Spletni strani in/ali Facebook Profilu najkasneje v treh dneh po žrebanju nagrad. V primeru, da žrebanje izvede so-organizator, bo seznam objavljen najkasneje v desetih dneh od dneva žrebanja.

(4) Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

PREVZEM NAGRAD

8. člen

(1) Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator oziroma administrator Spletne strani in/ali Facebook Profila.

(2) Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre oz. soorganizator ali sponzor, ki zagotovi nagrado.

(3) Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.

Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

(4) Organizator s pisnim pozivom iz odstavka (3) tega člena nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade. Nagrado lahko organizator na lastne stroške pošlje na naslov, ki ga je sporočil nagrajenec, prevzem nagrade pa je možen tudi osebno v službenih prostorih organizatorja na Ob Poleni 35, 2230 Lenart v Slovenskih goricah ali ostalih poslovalnicah EVITEL

Kadar je predmet nagrade občutljiv predmet (na primer občutljiv mehanizem, steklena embalaža, embalaža, ki vsebuje tekočino in podobno) ali predmet, ki zaradi svoje teže in/ali velikosti ni primeren za varno pošiljanje po pošti, nagrajenci nagrado prevzamejo osebno na sedežu organizatorja. Po dogovoru z nagrajencem je mogoče po pošti poslati tudi občutljive predmete, vendar organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne poškodbe, nastale med pošiljanjem paketa. V primeru izgubljenega ali poškodovanega paketa in/ali poškodovane vsebine paketa, nagrajenec ni upravičen do kakršnegakoli nadomestila, finančnega ali materialnega.

(5) Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 3. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade.

Pisno soglasje lahko starši ali zakoniti skrbniki oblikujejo sami.

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV

9. člen

(1) Organizator AM Ljubljana, d. o. o. kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.

(2) Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre, razen, če s predpisi ni določeno drugače.

(3) V primeru, ko organizator nagradno igro organizira skupaj s so-organizatorjem, bo ta so-organizatorju posredoval seznam nagrajencev. Organizator ne prevzema odgovornosti za ustrezno odbdelavo in hrambo podatkov, ki so bili posredovani so-organizatorju.

(4) V kolikor se sodelujoči v nagradni igri strinja s posredovanje podatkov so-organizatorju, bo organizator po končani igri vse podatke takih uporabnikov posredoval so-organizatorju. Organizator ne prevzema odgovornosti za ustrezno odbdelavo in hrambo podatkov, ki so bili posredovani so-organizatorju.

(5) V kolikor se sodelujoči v nagradni igri strinja s prejemanjem e-novic organizatorja in/ali so-organizatorja, lahko organizator e-mail naslove posreduje tudi so-organizatorju nagradne igre.

(6) Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na Spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.

(7) Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).

Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:

 • elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradni igri, žrebanja in posredovanja pisnih pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade);
 • ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja, obveščanja o nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji);
 • kontaktna telefonska ali GSM številka (za potrebe obveščanja v primeru kakršnihkoli težav z dostavo nagrade);
 • davčna številka in davčni urad nagrajenca (za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji)

(8) V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

(9) Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo.

(10) Uporabniki podatkov so administrator Spletne strani in/ali Facebook Profila ter odgovorni za dostavo nagrad.

(11) S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu lahko organizator pošilja brezplačna splošna obvestila vezana na nagradno igro prek elektronske pošte ali telefonske številke iz 3. odst. 8. člena teh pogojev do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve namena hrambe kontaktnih podatkov.

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

10. člen

(1) Udeleženci nagradne igre hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za karšnekoli posledice nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook Profilu.

(2) Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

(3) O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na Spletni strani in/ali Facebook Profilu.

(4) Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi z nagradno igro naslovite na elektronski naslov: info@evitel.si

Za dodatne informacije o nagradni igri lahko pišete na elektronski naslov: info@evitel.si

Lenart, 10.12.2017

NAGRADNA ŽREBANJA

 1. Člen

Nagradno žrebanje številka 1

(1) Pravila nagradnega žrebanja: V tem žrebanju sodeluje vsak, ki postane član spletne strani evitel.si tako da vnese ime in priimek ter veljavni email naslov v obrazec, ki ga najde na spletni strani evitel.si ali tako da se naroči na storitve EVITEL preko spletnega rezervacijskega obrazca.

(2) Sodelujejo lahko vsi, ki postanejo člani spletne strani do vključno 30.1.2018.

(3) Žrebanje bo potekalo dne 31.1.2018 oziroma tako kot veleva člen 6. teh Pogojev in sicer tako, da bo organizator vnesel v spletni sistem za žrebanje naključnih številk razpon identifikacijskih števil uporabnikov v bazi evitel.si, ki so postali člani do datuma kot opredeljuje točka 2, 11. Člena teh pogojev. Spletni sistem za šrebanje naključnih številk bo potem izžrebal naključno šteilko, ki bo predstavljala identifikacijsko številko uporabnika v bazi evitel.si. Žrebanje bo posneto in objavljeno na evitel.si, prav tako pa tudi slika baze kjer je razvidna identifikacijska številka nagrajenca.

(4) Nagrada je možnost nakupa telefona Samsung J3 2016 z redno ceno 185€ brez vezave znižan na ceno na 1€ +DDV.

(5) Opis nagrade

(6) Nagradna igra objavljena: Lenart, 10.12.2017